Prístupy

Automatizovaný prístupový systém

Prístupový systém slúži k sledovaniu pohybu zamestnancov v priebehu pracovnej doby a prostredníctvom jednotlivých prístupových modulov môžete zamedziť vstupu osôb do jednotlivých objektov podniku, na parkovisko, a naopak môžete povoliť vstup oprávnených zamestnancov do výroby, skladu, šatní a pod. Systém je možné rozšíriť o evidenciu návštev.

Komponenty systému

 • prístupové terminály - riadiace jednotky, čítačky identifikačných médií
 • mechanické zábrany - zámky, brány, závory, turnikety
 • identifikačné médiá - bezkontaktná karta alebo prívesok, biometrický odtlačok
 • softvér PRÍSTUPY - pre nastavenie prístupových pravidiel

Princíp práce

Prístupový systém je elektronický zbernicový systém, ktorého základnou funkciou je:

 • ovládanie prístupových miest (dvere, brány, turnikety, závory atď.)
 • monitorovanie pohybu zamestnancov/osôb
 • nastavenie prístupových práv v celom objekte alebo v jeho častiach (výrobná linka, sklad, expedícia, parkovisko, ...)

Druhy terminálov

 • riadiaca jednotka RJA
 • riadiaca jednotka RJAW - Wiegand
 • externé snímače
 • terminál DT2000
 • terminál DT9100

Rozširujúci modul Evidencia návštev

Modul je určený pre evidenciu návštev, ktoré vchádzajú do objektu firmy. U jednotlivých návštevníkov sú evidované základné údaje (meno, priezvisko, ...), dôvod návštevy, navštívená osoba. Návšteve je možné priradiť ID médium, ktoré jej umožní vstup do vybraných priestorov firmy. Tento systém je možné využiť aj pre registráciu vchádzajúcich vozidiel. Systém evidencie návštev VISITOR je inštalovaný na počítači na vrátnici alebo recepcii a je pripojený na centrálnu dochádzkovú databázu. Ovládanie je ľahké a intuitívne. Modul môže byť rozšírený o čítačku dokladov. Ide o špeciálne zariadenie pre rýchle a spoľahlivé snímanie osobných údajov z dokladov totožnosti (pasy, občianske preukazy). Umožňuje strojové načítanie dát z preukazov, ktoré sú vybavené dvojriadkovým znakovým reťazcom s údajmi o jeho držiteľovi. Výhodou je rýchlosť a presnosť snímaných dát, jednoduchá obsluha (vrátnik, informátor) a predovšetkým zhodnosť údajov pri opakovanom vstupe. Snímač zabraňuje zapisovaniu údajov o jednej osobe v rôznych variantoch, ktoré často vznikajú pri ručnom opisovaní.