Hardwér

Dochádzkový terminál 
DT9100

Terminál DT9100 je určený na zber a spracovanie informácií o dochádzke pracovníkov, na ovládanie vstupov ( dverí, brán, turniketov ) do určených priestorov a sledovanie pohybu osôb v týchto priestoroch. Spravidla sa umiestňuje na vrátniciach, priamo vo výrobných halách, na jednotlivých poschodiach administratívnych budov, prípadne na iných miestach podľa želania zákazníka. Zadané informácie sa ukladajú do terminálu a priebežne prenášajú po sieti do programu Dochádzka..

Dochádzková udalosť sa skladá z

 • kódu zosnímanej bezkontaktnej čipovej karty 
 • dátumu snímania 
 • hodiny a minúty a sekundy snímania 
 • kódu udalosti snímania (práca, lekár, dovolenka, služobne, súkromne, atď.) 
 • čísla zámku (ov), ktorý(é) bol daným zosnímaním otvorený. 

Snímanie identifikačných médií 

Identifikačné preukazy je možné "zosnímať" ich priblížením do vzdialenosti približne 8 cm od terčíka označeného na termináli alebo (v závislosti od použitej karty) ešte bližšie k terminálu. Snímanie bezkontaktných preukazov je najúčinnejšie vtedy, ak je ich plocha pri približovaní k terminálu približne rovnobežná s vrchným krytom terminálu. Terminál zabezpečuje, že pokiaľ je bezkontaktná karta v "čítacom dosahu", nebude nežiadúco "zosnímaná" dva alebo viac krát. Ďalšie "zosnímanie "tejto karty nastane až vtedy, keď táto bude vzdialená z "čítacieho dosahu" a opätovne priblížená do tohto dosahu 

Technické dáta

 • Rozmery terminálu: 224mm x 164mm x 46mm 
 • rozmery dotykového podsvieteného displeja: 155mm x 88mm
 • Môže zozbierať a archivovať 37236 rôznych udalostí 
 • Môže súčasne uchovávať v základnej "tabuľke" rôzne informácie pre 7573 rôznych kariet (čísla kariet, mená a priezviská ich držiteľov, povolenia na zopnutia relátok po zosnímaní karty, čísla časových zón pridelených tejto karte, voliteľné informačné hodnoty o držiteľovi karty a iné). 
 • Môže súčasne uchovávať pre 282 kariet ich ďalšie pridelené časové zóny.
 • Nový terminál môže takto priradiť kartám až 97644 časových plánov na spínanie relátok. (z toho 90876 v základnej tabuľke a 6768 v tabuľke ďalších časových zón).
 • Terminál umožňuje užívateľovi, aby mohol meniť jeho základné kapacitné parametre podľa svojich potrieb. Takto je možné terminál nakonfigurovať napríklad aj tak, aby v ňom bolo možné uchovať v základnej tabuľke rôzne informácie pre až 15147 kariet alebo ho nakonfigurovať napríklad tak, aby v ňom bolo možné zaznamenať až 57344 rôznych udalostí. 

Dochádzkový terminál
DT2000

Terminál DT2000 je určený na zber dát o dochádzke zamestnancov a prípadne aj na ovládanie vstupov do určených priestorov (otváranie zámku dverí, ovládanie turniketu, ...) a sledovanie pohybu osôb v týchto objektoch. 

Terminály sú spravidla umiestnené na vrátniciach, priamo vo výrobných halách, na jednotlivých podlažiach administratívnych budov, prípadne na iných miestach podľa priania zákazníka. Informácie z dochádzkových terminálov (evidované operácie - príchod, odchod, dovolenka, ...) sa do počítača prenášajú prostredníctvom počítačovej siete. Frekvencia komunikácie s dochádzkovým terminálom je užívateľsky nastaviteľná. Terminály tiež môžu pracovať v režime "on-line". 

Okrem dochádzkových udalostí, môže dochádzkový terminál (maximálne pre 3014, špeciálne aj pre viac zamestnancov) uchovávať a zobrazovať rôzne informácie (meno, priezvisko, saldo, prístupové práva na ovládanie zámku, turniketu, ...). V režime "off-line" je terminál schopný uchovať 11915 dochádzkových udalostí. 

Dochádzková udalosť sa skladá z

 • kódu bezkontaktnej karty 
 • dátumu a času prečítania 
 • kódu udalosti (príchod, odchod, ...) 
 • čísla zámku alebo zámkov, ktorý bol po snímaní otvorený, číslo snímača, ktorým bola karta prečítaná 

Snímanie identifikačných médií

Identifikačné médiá (bezkontaktné karty alebo prívesky) sú prečítané ich priblížením do vzdialenosti približne 10cm alebo bližšie. Prečítanie ID média je najúčinnejšie, ak je ich plocha približne rovnobežná s krytom dochádzkového terminálu. Terminál zabezpečuje, že pokiaľ je karta v čítacej zóne terminálu, nebude prečítaná dvakrát alebo viackrát. Karta bude opäť prečítaná až po oddialení z čítacej zóny a následnom priblížení do tejto zóny. 

Technické dáta 

 • LCD podsvietený displej 2x20 znakov veľkosti 10 mm
 • membránová klávesnica 
 • 20 univerzálnych tlačidiel 
 • 32 evidovaných operácií 
 • 1x interný snímač ID 
 • 3014 evidovaných kariet 
 • 11 915 evidovaných udalostí v režime "off-line" 
 • napájanie 12V

Jedálenský výdajový terminál VJT1000
s výdajovým displejom LED D01

Technické parametre

Konfigurácia

 • LCD podsvietený displej {2 x 20 znakov veľkosti 12 mm}
 • membránová klávesnica {20 univerzálnych tlačidiel}

Periférie

 • externý LED displej pre obsluhu výdaja - zobrazenie 3 druhov jedál a počtu ich porcií
 • externé tlačidlo pre potvrdenie výdaja jedla (priame pripojenie k terminálu)
 • externý snímač komunikujúci cez RS485

Prevádzka

 • napájanie: +10V až +14V zo stabilizátora alebo zo záložného zdroja
 • odoberaný prúd: 280 mA
 • prevádzková teplota: -20 °C až + 50 °C
 • sieťové komunikačné rozhranie: RJ 45 - ethernet 10/100 MHz
 • rozhranie s externými zariad. (LED displej): RS 485

Rozmery

 • 190 x 140 x 50mm (š x v x h)
 • cca 1 kg
 • plastové opláštenie

Možnosti uchytenia

 • na stenu (konzolou)

Riadiaca jednotka prístupového systému RJA

Riadiaca jednotka môže riadiť prístupové systémy s mnohými rozličnými konfiguráciami a z toho vyplývajúcimi rozličnými požiadavkami. V nich môže napríklad ovládať elektromagnetické zámky, turnikety, závory, sledovať otvorenia dverí, atď.

K riadiacej jednotke je možné pripojiť 16 (alebo menej) externých čítačiek, s ktorými komunikuje pomocou rozhrania RS485. Maximálna vzdialenosť čítačiek od riadiacej jednotky je 1200m.

Parametre

 • režim off-line alebo on-line 
 • napájanie +12V 
 • komunikácia - Ethernet 10/100 MHz 
 • počet relé - 8 interných v doske RJA + maximálne 16 relé v externých čítačkách
 • v režime offline môže byť uložených 11915 rôznych udalostí 
 • Môže súčasne uchovávať v základnej "tabuľke" rôzne informácie pre 5041 rôznych kariet (povolenia na zopnutia všetkých 24 relátok po zosnímaní karty, čísla časových zón pridelených tejto karte a iné).
 • Môže súčasne uchovávať pre 12429 kariet ich ďalšie pridelené časové zóny
 • Nová RJ môže takto priradiť kartám až 358788 časových plánov na spínanie relátok. (z toho 60492 v základnej tabuľke a 298296 v tabuľke ďalších časových zón).
 • RJ umožňuje užívateľovi, aby mohol zmeniť jej základné kapacitné parametre podľa svojích potrieb. Takto je možné RJ nakonfigurovať napríklad aj tak, aby v nej bolo možné priradiť kartám teoreticky až 806596 časových plánov na spínanie relátok, alebo ju nakonfigurovať napríklad tak, aby v nej bolo možné zaznamenať až 73728 udalostí.

Relátka môžu byť spínané rôznymi definovateľnými spôsobmi 

 • zopnutie po zosnímaní karty
 • spínanie časovými zónami 
 • spínanie tlačidlami
 • ovládanie príkazmi po sieti 

Ďalšie možnosti 

 • vstupy na sledovanie otvorenia a zatvorenia dverí  
 • informácie o okamžitých stavoch jednotlivých relé 
 • voliteľné spínanie alebo rozpínanie relé pri určitých udalostiach 

Podrobnejšie je RJA opísaná v príručke: 


Riadiaca jednotka prístupového systému RJAW (Wiegand)

Parametre

 • Riadiaca jednotka (RJAW) môže riadiť 4 (alebo menej) externých čítačiek, s ktorými komunikuje cez rozhranie wiegand. Maximálna vzdialenosť čítačiek od RJ je 130 metrov. 
 • Napájacie napätie RJAW: +12V
 • Komunikačné rozhranie RJAW: ethernet 10/100 Mbit.
 • Počet výstupných relátok: 8 interných na doske RJ (so svetelnou signalizáciou v zopnutom stave pre každé relátko)
 • Počet užívateľských vstupov riadiacej jednotky: 10. Každý vstup môže (a nemusí) byť galvanicky oddelený od elektroniky riadiacej jednotky.
 • Môže zozbierať a archivovať 23405 rôznych udalostí.
 • Môže súčasne uchovávať v základnej "tabuľke" rôzne informácie pre 4519 rôznych kariet (povolenia na zopnutia relátok po zosnímaní karty, čísla časových zón pridelených tejto karte a iné).
 • Môže súčasne uchovávať pre 11264 kariet ich ďalšie pridelené časové zóny v prípade, ak je potrebné priradiť karte viac ako 12 rôznych časových zón.
 • Nová RJ môže takto priradiť kartám až 324564 časových plánov na spínanie relátok. (z toho 54228 v základnej tabuľke a 270336 v tabuľke ďalších časových zón).
 • RJ umožňuje užívateľovi, aby mohol zmeniť jej základné kapacitné parametre podľa svojich potrieb. Takto je možné RJ nakonfigurovať napríklad aj tak, aby v nej bolo možné zaznamenať maximálne až 57929 udalostí, alebo ju nakonfigurovať napríklad tak, aby v nej bolo možné v základnej tabuľke zapísať informácie maximálne až pre 27965 rôznych kariet, alebo ju napríklad nakonfigurovať tak, aby v nej bolo možné priradiť kartám teoreticky až 605496 časových plánov na spínanie relátok.

Relátka môžu byť spínané rôznymi definovateľnými spôsobmi

 • zopnutie po zosnímaní karty
 • spínanie časovými zónami
 • spínanie tlačidlami
 • ovládanie príkazmi po sieti 

Podrobnejšie je RJAW opísaná v príručke:


Externý snímač CT01

 • Snímač bezkontaktných médií alebo kontaktných čipov
 • špeciálne ANTIVANDAL prevedenie 
 • krytie IP 56 pre priame použitie vo vonkajších priestoroch 
 • výstup dát vo formáte ACS-line alebo WIEGAND
 • nové špecifikácie pre priame zapojenie na ON-LINE zbernicu RS485 
 • montujú sa povrchovo na akýkoľvek podklad
 • čítačky sú dostupné v čiernom a bielom prevedení

Bezkontaktné snímanie

Snímanie média prebieha priblížením identifikačného prívesku na snímaciu vzdialenosť ku snímaču (obvykle cca 10 cm). Prečítaný kód je prenesený do terminálu a tam spracovaný a vyhodnotený. 

Typy

 • jednočipové EM marin 125 kHz
 • duálne EM marin 125 kHz + Mifare 13,56 MHz

Základné vlastnosti

 • k identifikácii nie je nutný kontakt so snímačom
 • obsahujú číselný kód, ktorý nie je možné sfalšovať
 • karty je možné vybaviť potlačou - logom firmy alebo fotografiou a slúžia ako informačná visačka
 • prívesky sú z odolného plastu s pútkom na umiestnenie kľúča