Dochádzka cez mobil (Android)

Najmä spoločnosti, ktoré zamestnávajú terénnych pracovníkov a ktoré chcú jednoducho a s nízkymi obstarávacími nákladmi evidovať ich dochádzku, ocenia túto aplikáciu. Uplatnenie nájde aj tam, kde chce firma poskytnúť zamestnancom informácie o ich dochádzke na vlastných mobilných telefónoch. Zamestnanci si cez mobil môžu evidovať napríklad začiatok práce, príjazd k zákazníkovi, odchod od zákazníka, príchod na centrálu. Každý záznam obsahuje GPS súradnicu, čím je umožnená kontrola miesta, kde bol záznam vyhotovený. 

Evidencia dochádzky na mobilnom telefóne

  • Vloženie dochádzky (začiatok a koniec práce, prerušenia pracovnej doby - lekár, prestávka atď)
  • Pridanie GPS súradnice k uloženému záznamu alebo dohľadanie adresy miesta, z ktorého bol vykonaný záznam do dochádzky
  • Plánovanie dovolenky a iných absencií
  • Vloženie požiadaviek na dovolenku alebo inú absenciu
  • Zobrazenie stavu, či bola žiadosť schválená
  • Prezeranie dochádzky
  • Prehľad výsledkov dochádzky na dennej a mesačnej úrovni
  • Kontrola odpracovaných hodín, nadčasov, absencií
  • monitorovanie
  • Zobrazenie prítomnosti zamestnancov

Aplikácia je určená pre mobilné telefóny s operačným systémom Android. V prípade aktívneho dátového pripojenia pracuje online, v opačnom prípade sa dáta v telefóne uchovávajú a pri obnovení dátového pripojenia sa odošlú na server.