Dochádzka cez mobil

Android  &  iOS

Najmä spoločnosti, ktoré zamestnávajú terénnych pracovníkov a ktoré chcú jednoducho a s nízkymi obstarávacími nákladmi evidovať ich dochádzku, ocenia túto aplikáciu. Uplatnenie nájde aj tam, kde chce firma poskytnúť zamestnancom informácie o ich dochádzke na vlastných mobilných telefónoch. Zamestnanci si cez mobil môžu evidovať napríklad začiatok práce, príjazd k zákazníkovi, odchod od zákazníka, príchod na centrálu. Každý záznam obsahuje GPS súradnicu, čím je umožnená kontrola miesta, kde bol záznam vyhotovený. 
Evidencia dochádzky na mobilnom telefóne

  • Vloženie dochádzky - začiatok a koniec práce, prestávka, lekár atď.
  • Pridanie GPS súradníc k uloženému záznamu alebo dohľadanie adresy miesta, z ktorého bol vykonaný záznam do dochádzky
  • Plánovanie dovolenky a iných absencií
  • Vloženie požiadaviek na dovolenku alebo inú absenciu
  • Zobrazenie stavu, či bola žiadosť schválená
  • Prezeranie dochádzky
  • Prehľad výsledkov dochádzky na dennej a mesačnej úrovni
  • Kontrola odpracovaných hodín, nadčasov, absencií
  • Zobrazenie prítomnosti zamestnancov

Aplikácia je určená pre mobilné telefóny s operačným systémom Android aj iOS. V prípade aktívneho dátového pripojenia pracuje online, v opačnom prípade sa dáta v telefóne uchovávajú a pri obnovení dátového pripojenia sa odošlú na server.