Kontaktujte nás


DMR system s.r.o.

Nám. A. Hlinku 29/34

P. O. BOX 17

017 01 Považská Bystrica

helpdesk@dmrsystem.sk

www.dmrsystem.sk

Fakturačné údaje

IČO : 36657344

IČ DPH: SK 2022223764

Účet: 2180374956/0200

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín: 16924/R 


Helpdesk E-mail

helpdesk@dmrsystem.sk


Hotline

+421 940 522 207

+421 949 515 409

Vedenie spoločnosti

Ing. Daniel Žákovic      konateľ

+421 903 438 873

+421 42 432 13 93 

info@dmrsystem.sk


Konzultanti

Ľuboš Oharek

+421 949 515 409

+421 42 44 93 936

lubos.oharek@dmrsystem.sk

Michal Uhlárik

+421 940 522 207

+421 42 44 93 936 

michal.uhlarik@dmrsystem.sk


Dohodnite si konzultáciu