Evidencia návštev

Modul je určený pre evidenciu návštev, ktoré vchádzajú do objektu firmy. U jednotlivých návštevníkov sú evidované základné údaje (meno, priezvisko, ...), dôvod návštevy, navštívená osoba. Návšteve je možné priradiť ID médium, ktoré jej umožní vstup do vybraných priestorov firmy. Tento systém je možné využiť aj pre registráciu vchádzajúcich vozidiel. 

Systém evidencie návštev je inštalovaný na počítači na vrátnici alebo recepcii a je pripojený na centrálnu dochádzkovú databázu. Ovládanie je ľahké a intuitívne. 

Modul môže byť rozšírený o čítačku dokladov. Ide o špeciálne zariadenie pre rýchle a spoľahlivé snímanie osobných údajov z dokladov totožnosti (pasy, občianske preukazy). Umožňuje strojové načítanie dát z preukazov, ktoré sú vybavené dvojriadkovým znakovým reťazcom s údajmi o jeho držiteľovi. Výhodou je rýchlosť a presnosť snímaných dát, jednoduchá obsluha (vrátnik, informátor) a predovšetkým zhodnosť údajov pri opakovanom vstupe. Snímač zabraňuje zapisovaniu údajov o jednej osobe v rôznych variantoch, ktoré často vznikajú pri ručnom opisovaní.