Dochádzkový a prístupový systém

Jedálenský systém

17 rokov na trhu a viac ako 1000 zákazníkov

Produkty


Dotykový dochádzkový terminál DT9100


Pridajte sa k našim
spokojným zákazníkomNáš dochádzkový systém vám umožní jednoducho exportovať údaje do vášho mzdového programu

Olymp
Softip profit
SAP
Human
Helios
MRP
Anasoft
Magma
Kodas
Navision
Asseco SPIN
CORA geo

Mobilná aplikácia

  • Vloženie dochádzky - začiatok a koniec práce, prestávka, lekár atď.
  • Pridanie GPS súradníc k uloženému záznamu
  • Plánovanie dovolenky a inej absencie
  • Vloženie požiadavky na dovolenku alebo inú absenciu
  • Zobrazenie stavu, či bola žiadosť schválená
  • Prezeranie dochádzky
  • Prehľad výsledkov dochádzky na dennej mesačnej úrovni
  • Kontrola odpracovaných hodín, nadčasov, absencií
  • Zobrazenie prítomnosti zamestnancov


Dohodnite si konzultáciu

Kontakty

Adresa:

DMR system s.r.o.

Nám. A. Hlinku 29/34

 P. O. BOX 17

017 01 Považská Bystrica

E-mail:

info@dmrsystem.sk

Web:

www.dmrsystem.sk

Fakturačné udaje

IČO : 36657344

IČ DPH: SK 2022223764

Účet: 2180374956/0200

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín: 16924/R


Helpdesk 

E-mail

helpdesk@dmrsystem.sk

Hotline

+421 940 522 207

+421 949 515 409

Vedenie spoločnosti

Ing, Daniel Žákovic

konateľ

Mobil

+421 903 438 873

Telefón

+421 42 432 13 93 

E-mail

info@dmrsystem.sk

Konzultanti

Ľuboš Oharek

Mobil

+421 949 515 409

Telefón

+421 42 44 93 936

E-mail

lubos.oharek@dmrsystem.sk

Michal Uhlárik

Mobil

+421 940 522 207 

Telefón

+421 42 44 93 936 

E-mail

michal.uhlarik@dmrsystem.sk